image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
5
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
Zápis do prvních tříd
6
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
7
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
8
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
9
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
10
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
11
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
12
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
13
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
14
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
15
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
16
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
17
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
18
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
19
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
20
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
21
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
22
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
23
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
24
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
25
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
26
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
27
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
28
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
29
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
30
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
1
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
2
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
3
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
4 5
Drobečková navigace

Úvod > Historie

Historie a významné události zařízení

 1921,                     První pokus o zřízení pomocné školy.

1928, 1.4.            Úředně otevřena Pomocná třída při Masarykově obecné škole chlapecké – 18 žáků

                               Hugo Štráberger ustanoven zatímním řídícím učitelem.

1931, 24.4.         Podán návrh na přeměnu tříd pomocných na samostatnou školu. Z důvodu nezájmu

                               Obecní rady (otázka obecních voleb) byl návrh odložen.

1934, 1.7.            Vznik Samostatné veřejné pomocné školy.

1936, 1.1.            Pro větší počet žáků otevřena další – třetí třída.

1939, 1.7.            Ustanoven řídícím učitelem Václav Vitha.

1942, 1.10.         Zatímním řídícím učitelem ustanoven Josef Hubínek.

1944, 1.9.            Škola přestěhována do hlavní školy chlapecké na Husově náměstí.

                               Totální nasazení výpomocného učitele Jaroslava Kroha a zatímního učitele Karla

                               Bártka.

1944, 10.10.       Škola přestěhována do budovy školy na Grégrově náměstí.

1945, jaro           Přerušené vyučování z důvodu zabrání školy vojskem.

                               Po návratu z pracovního nasazení byl pověřen správou školy učitel Jaroslav Kroh.

1946, jaro           Škola přestěhována zpět do budovy Masarykovy školy.

                               Většina žáků se spolu s rodiči přestěhovala do pohraničí, proto od září, kdy klesly počty

                               žáků, vyučovalo se pouze ve dvou třídách.

1947, 1.9.            Správou školy byl pověřen zatímní učitel Karel Bártek.

1948, 1.9.            Školní rok zahájen v budově II. Národní školy Dr. E. Beneše, později škola přestěhována do Školy na Pražském předměstí. Dosavadní název „pomocná škola (-třídy)“ se podle

                               školského zákona mění na název „Zvláštní škola“. Dále je stanoven maximálně možný

                               počet žáků ve třídě a rozvrh hodin byl stanoven dle daných předmětů a vyučovacích

                               hodin. Ředitelem školy se stal Josef Hubínek, zároveň byl pověřen správou Domova

                               mládeže.

1949, 1.1.            Po smrti J.Hubínka byl pověřen řízením školy Karel Bártek, dosavadní učitel zvláštní školy.

                               V tomto roce byly schváleny první úřední osnovy v dějinách zvláštních škol.

1950                      Začátek roku se započalo s opravou Drátovského mlýna pro dětský domov.

1950, 1.9.            Zahájení provozu ve zvláštním dětském domově, kam bylo umístěno 20 dětí. O tyto děti pečovaly dvě vychovatelky, - paní Marie Albrechtová a paní Marie Vachtová.

1953, 1.9.            Zvláštní škola přestěhována do budovy tehdejšího Gymnasia (dnes SOU Písek)

                               v Komenského ulici.                      

1954, 1.1.            Zvláštní dětský domov byl přestěhován do „Domova 1.máje“ na Americe, který opustily

                               učnice tzv. pracovních záloh. Vedoucím ZDD byl ustanoven František Necuda, úředník

                               ONV v Písku. V srpnu téhož roku jej vystřídal Jan Pejchl.

1955, 1.9.            Obě pracoviště – zvláštní škola a zvláštní dětský domov spojena v jednu organizaci,

                               do funkce ředitele této organizace byl jmenován Karel Bártek. Byly spojeny i organizace

                               ROH a KSČ.

1957, 1.10.         Ředitelem školy a dětského domova se stává dosavadní učitel Jaroslav Kroh.

1964                      Dochází ke generální opravě budovy školy v Komenského ulici a následně i budovy

                               dětského domova.  Po dobu opravy byly děti ubytovány v Domově mládeže na

                               Gottwaldově prospektu, kde jim bylo vyhrazeno jedno poschodí. Do opravené budovy

                               se děti vrátily až 1.dubna 1966.

1969                      V dětském domově byly v 1.poschodí budovy opraveny pro děvčata 2 rodinné buňky.

                               Každá buňka se skládá z obývacího pokoje a dvou ložnic pro 12 dívek.

1970,                     Došlo ke jmenování prvního zástupce ředitele – paní vychovatelky Vlasty Kudějové.

1974, 1.9.            Změna na místě zástupce – jmenována p. učitelka Anna Cenková.

1976, 1.9.            Dosavadní zástupce jmenován ředitelem školy a do funkce zástupce paní Eva

                               Ulrichová.    

 

šk. rok 77/78     V tomto školním roce byli žáci zvláštní školy vyučováni na několika místech města,

                               nejvíce žáků byli vyučováno v budově zvláštní školy v Komenského ulici, dále MŠ v 

                               Erbenově ulici, na ZDŠ v Šobrově ulici a na ZDŠ M.Gorkého.

                               Poprvé došlo k výměnnému pobytu dětí a vychovatelů našeho dětského domova s

                               obyvateli podobného zařízení v Rostocku, na území bývalé NDR. Přátelské kontakty

                               byly udržovány až do konce devadesátých let.

šk. rok 79/80     Ve sportovních hrách mládeže žáků zvláštních škol obsadil žák Tomáš Holub 1. místo

                               v krajském kole, na celostátním kole obsadil neuvěřitelné 2.místo.

                               Na internátě bylo umístěno nejvíce dětí v celém jeho historii a to 61 dětí různého věku.

šk. rok 80/81     Vedoucí vychovatelkou na internátě zvláštní školy byla jmenována paní Vlasta

                               Lidralová.

                               Objevují se první úvahy o postavení nové budovy školy v blízkosti stávajícího internátu

                               a následně jsou zadávány projekty.

šk. rok 81/82     V budově zvláštní školy v Komenského ulici bylo vybudováno ústřední topení.

                               Došlo k úpravě osnov zvláštní školy, - žáci jsou vyučováni dle varianty A a B (zařazováni

                               jsou dle stupně mentálního postižení).

šk. rok 83/84     V internátě zařízení je umístěno 60 dětí, ve zvláštní škole se vzdělává 156 žáků.

                               V zájmové umělecké činnosti obsadila v krajském kole oboru recitace 2.místo a ve

                               výtvarné soutěži 1.místo žákyně E. Kokyová.

                               Ve sportovních hrách mládeže opět uspěl nejlepší „sportovní reprezentant“ zařízení

                               Tomáš Holub, když na celostátním kole obsadil celkově 1.místo a získal zlatou medaili

                               ve skoku vysokém. Takového sportovního úspěchu již v celé historii zařízení žádný ze

                               žáků nedosáhl.

1985, 18.7.         Provedena kolaudace nové budovy školy při internátě v Šobrově ulici. Pro speciální

                               školství okresu Písek je to historický přelom, neboť je to první samostatná budova školy

                               pro děti s mentálním postižením. Největší zásluhy na tomto průlomu měla tehdější

                               ředitelka zařízení paní Anna Cenková. Vybudováním desetitřídní, resp. patnáctitřídní

                               školy s internátem (dětským domovem) a s přilehlými pozemky vzniklo zařízení, které

                               může do budoucna poskytovat různé stupně vzdělání postiženým dětem.

                               Jen díky několikaměsíční úmorné a vysilující práci zjm. pedagogických pracovníků, kteří

                               se i ve svém osobním volnu velkou měrou podíleli na úklidu, stěhování či vybavování

                               nové školy nábytkem, materiálem a vším potřebným, mohlo dojít dne 30.srpna 1985

                               za účasti představitelů okresu města, školství, pedagogů, i žáků ke slavnostnímu

                               otevření nové budovy školy.

šk. rok 87/88     Na zařízení se uskutečnil:

-          celostátní seminář k problematice závěrečných tříd

-          porada vedoucích metodiků okresních kabinetů speciální pedagogiky

-          návštěva delegace japonských pedagogů

-          seminář krajských školních inspektorů

šk. rok 87/88     Kotelna, která je samostatná pouze pro toto zařízení, byla plynofikována

                               Krajského kola Sportovních her mládeže zvláštních škol se zúčastnila žákyně 8.ročníku

                               Miroslava Cvachová, která navázala na úspěchy Tomáše Holuba, když obsadila 1. místo

                               a postoupila do národního finále v Praze. Zde už tak úspěšná nebyla, skončila ve druhé

                               desítce klasifikovaných závodníků.

                               Školu navštěvovalo nejvíce žáků v celé historii a to 198 školou povinných dětí.

šk. rok 88/89     Na uvolněné místo vedoucí vychovatelky byla jmenována paní Jindřiška Trtková.

 

šk. rok 89/90     Po listopadových událostech odešla do důchodu dosavadní ředitelka a na obsazení

                               místa ředitele byl vypsán konkurz. Rozhodnutím rady ONV v Písku, byla na základě

                               výsledku konkurzu schválen do funkce ředitele Zvláštní školy internátní pan Ladislav

                               Klíma, dosavadní učitel. Ještě téhož roku byla do funkce vedoucí vychovatelky

                               Jmenována paní Ivana Ivana Kubicová.

šk. rok 90/91     Od začátku nového školního roku byla do funkce zástupce ředitele jmenována paní

                               Marie Doubková.

                               Někteří kolegové se podíleli na tvorbě nové koncepce zvláštních škol, metodik a nových

                               učebnic.

šk. rok 91/92     Při ZvŠl byla založena nadace (později Nadace pana Pávka při Zvláštní škole internátní

                               v Písku), jejíž hlavním úkolem bylo podporovat takové aktivity, které nemohou být

                               financovány prostředky ze státního rozpočtu.

                               Závěrem roku 1991 byla na základě zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních

                               rehabilitacích vydána budova ZvŠl původním majitelům. Zároveň bylo stanoveno

                               nájemné, které bylo následně po dohodě obou smluvních stran upravováno. Během

                               několika následujících let došlo ke stavebním opravám budovy internátu, zjm. střechy,

                               sociálního zařízení, výměně oken, opravě pláště budovy, apod.

šk. rok 92/93     Vedoucím vychovatelem byl jmenován pan Radim Koreš, dosavadní vychovatel

                               internátu.

                               Od 1. září byla znovuotevřena se souhlasem zřizovatele pomocná třída.

                               Od 1.ledna 1993 zřídil Školský úřad v Písku zvláštní školu internátní jako samostatnou

                               právní organizaci s rozpočtovou formou hospodaření. V tomto roce se poprvé žáci

                               zařízení lyžařského a výcvikového kurzu na Šumavě a paralympiády žáků speciálních

                               škol v plavání v Liberci.

                               Školu navštívili hosté z Velké Británie, Zdeněk Svěrák, který se stal čestným předsedou

                               nadace.

šk. rok 93/94     Zařízení se stalo členem Asociace náhradní rodinné výchovy.

                               Vedení se povedlo prodat již zastaralou Š 105 S a pořídilo modernější služební

                               automobil, devítimístní Ford Transit GL.

                               Byla navázána spolupráce s panem Rudolfem Kreutschneiderem, českým

                               mořeplavcem kamarádem dětí. Později se stal kmotrem Dětského domova POLÁRKA.

šk. rok 94/95     Od počátku škol. roku došlo ke změně názvu, - „Praktická rodinná škola a

Zvláštní škola internátní“ a ke změně zřizovatele, kterým se stalo MŠMT ČR. 

                               Od 1.ledna 1995 byla k naší organizaci přičleněna Zvláštní škola Milevsko a současně

                               přešlo zařízení z rozpočtové formy hospodaření na příspěvkovou.

                               Zařízení organizovalo celorepublikové kolo SHM žáků speciálních škol.      

                               Největšího úspěchu v dosavadní naší účasti na Paralympiádě v plavání dosáhla v tomto                 roce žákyně Monika Dzuráková, která obsadila krásné třetí místo v závodě na 100 m

                               prsa.

                                Od roku 1995 se koná každoročně na našem zařízení Olympiáda dětských domovů

                               (krajské kolo) a turnaj v malé kopané pod názvem „Hadrák“

šk. rok 95/96     Prvním absolventům Praktické školy bylo předáno vysvědčení o závěrečné zkoušce.

šk. rok 96/97     K počátku školního roku bylo přejmenováno zařízení na „Dětský domov a speciální

                               školy“

šk.rok. 98/99     Díky pochopení představitelů města Písku a pracovníků MŠMT ČR bylo možné získat

                               do pronájmu byt 1. kategorie o velikosti 3 + 1 v panelovém domě a formou

                               experimentu ověřovat výchovu našich dětí v menším kolektivu a za zcela jiných

podmínek. Tak vznikla samostatná buňka dětského domova, kde je umístěno šest dětí s nařízenou ústavní výchovou, o které pečují dvě „tety“.

Další detašované pracoviště máme při Ústavu sociální péče, kde je umístěna jedna třída pomocné školy.

Koncem roku 1998 došlo po dlouhotrvajících jednáních ke zpětnému odkoupení budov zařízení.

šk.rok. 99/2000                 Od 1.8. 2000 bylo Školským úřadem v Písku rozhodnuto o přičlenění Základní

                                               Školy a mateřské školy při Nemocnici Písek k organizaci Dětský domov a

                                               Speciální školy Písek.

šk. rok 2000/2001            V listopadu roku 2000 proběhly oslavy 70. výročí vzniku speciálního školství na

                                               Písecku, 50. výročí založení dětského domova a 15. výročí otevření nové školy

                                               v Šobrově ulici.  

šk. rok 2001/2002            Tento školní rok naše organizace uzavřela s Agenturou pro podporování

                                               zaměstnání dohodu o spolupráci v Tranzitním programu. Cílem je umožnit

                                               studentům s postižením vyzkoušet si práci v běžném pracovním prostředí,

                                               popř. zajistit jim pracovní místo. Tento program je dobrou prevencí

                                               nezaměstnanosti našich absolventů.

šk. rok 2002/2003            Nadále trvá smlouva mezi naší organizací a Agenturou pro podporování

                                               zaměstnání. Celoroční spolupráce ukázala, že ne u každého případného

                                               budoucího zaměstnavatele najdeme pochopení. Určité výsledky jsou však

                                               přesto patrné. 

šk. rok 2003/2004            Byla zpracována studie na přestavbu na dětský domov rodinného typu.

                                               Se souhlasem zřizovatele bylo přistoupeno k vypracování stavební

                                               dokumentace. Během měsíce srpna bylo přestěhováno veškeré vybavení

                                               dětského domova a koncem srpna se přestěhovaly děti do náhradního

                                               ubytování v obci Paseky.

šk. rok 2004/2005            Tento školní rok probíhal ve znamení velkých změn. Probíhala celková

                                               rekonstrukce budovy dětského domova a tím i kuchyně se školní jídelnou.

                                               Z tohoto důvodu došlo v tomto školním roce ke změnám v organizaci

                                               výuky.

šk. rok 2005/2006            V tomto školním roce došlo ke změně názvu našeho zařízení. Od 1. března

                                               2006 jsme zapsání do školského rejstříku pod názvem

                                               „Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola, Praktická škola, Školní

                                               Jídelna, Školní družina, Školní klub a Přípravný stupeň základní školy

                                               speciální, Písek, Šobrova 111.

                                               Počátkem školního roku 2005-2006 byla Radou Jihočeského kraje na našem

                                               zařízení zřízena Rada školy.

                                               Počínaje zářím 2005 bylo také zřízeno na příští tři roky pracoviště školního

                                               psychologa.

šk. rok 2006/2007           Naše zařízení v tomto školním roce uzavřelo dohodu o spolupráci s

                                               Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tím se

                                               naše organizace stala klinickým pracovištěm university.

                                               Významným dokumentem v rámci dalšího vzdělávání mentálně postižených

                                               dětí bylo Prohlášení o vzájemné spolupráci a partnerství mezi naší organizací

                                               a asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – Klub Krteček v Písku.

šk. rok 2007/2008            Po třech letech proběhly nové volby do Rady školy.

                                               V tomto školním roce se na našem zařízení vzdělávali žáci celkem v 19                                                  třídách. MŠ při nemocnici byla prozatím uzavřena pro malý počet dětí.

 

šk. rok 2008/2009            Žáci našeho zařízení se mohou vzdělávat v základní škole praktické, základní

                                               škole speciální, v praktické škole, v základní a mateřské škole při

                                               zdravotnickém zařízení a v přípravném stupni základní školy speciální.

                                               Žáci s nařízenou ústavní výchovou jsou ubytováni v dětském domově.

                                               I v tomto školním roce se žáci našich škol spolu s pedagogy zúčastnili mnohých

                                               aktivit, např. plaveckého a lyžařského výcviku, drakiády, různých výtvarných

                                               soutěží, přednášky a besedy o zvířatech, drogách, šikaně, a trestných činech,

                                               apod.

šk. rok 2009/2010            V tomto školním roce se žáci zúčastnili několika sportovních soutěží –

                                               SHM žáků ZŠ praktických, vánočního turnaje v boulingu, oblastního kola v

                                               kuželkách v Blatné, plaveckých závodů v Č. Krumlově, okresního kola v

                                               plavání v Písku, běhu do schodů, turnaje ve stolím tenise, dopravní soutěže ve

                                               Volyni.

                                               Žáci spolu s pedagogy absolvovali plavecký výcvik, několikadenní pobyt na

                                               horách na Kubově Huti, navštívili dopravní hřiště, a shlédli několik divadelních

                                               představení a spousty dalších aktivit a to různé přednášky, na zajímavá témata,

                                                a spousty dalších školních exkurzí a výletů.

šk. rok 2010/2011            Naši žáci se i v letošním školním roce vzdělávali v základní škole praktické,

                                               základní škole speciální, v praktické škole dvouleté, a v základní škole při

                                               zdravotnickém zařízení. Pro děti se středně těžkým mentálním postižením

                                               je určen přípravný stupeň základní školy speciální.

                                               Součástí našeho zařízení je i rehabilitační oddělení určené žákům, kteří z

                                               jakýchkoliv důvodů nejsou schopni prospívat na 1. stupni základní školy

                                               speciální. 

                                               K odloučeným pracovištím patří kromě ZŠ při zdravotnickém zařízení i

                                               ZŠ praktická a ZŠ speciální v Milevsku, rodinná buňka na Hradišti (byt)

                                               a rodinná buňka v obci Skály.

                                               Naší důležitou součástí je dětský domov, kde jsou děti od 3 do 18 let, popřípadě

                                               do ukončení přípravy na povolání.

šk. rok 2011/2012            V letošním školním roce jsme se věnovali dvěma projektům

-        z operačního programu 1.4. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU peníze školám (vyhlášeno MŠMT ČR, spolufinancováno z Evropského

sociálního fondu) jsme si vybrali témata – čtenářská informační    gramotnost a využívání ICT.

-        Dále jsme se zúčastnili jako partneři Vysoké školy ekonomických a regionálních Studií v Českých Budějovicích operačního programu vyhlášeným Krajským úřadem Jihočeského kraje z OPVK. V rámci projektu „Relaxační terapie pro děti a mládež se specifickými potřebami“ se žáci ZŠ speciální v Písku i Milevsku účastní terapií prospěšných pro jejich vývoj, vzdělávání a lepší zapojení do života.      

 

šk. rok 2012/2013            Školní rok byl slavnostně zahájen dne 3.září 2012.

                                               I v tomto školním roce stejně jako v minulých letech byla poskytnuta

                                               výchova i vzdělávání mentálně postižené mládeži v základní škole praktické,

                                               základní škole speciální, v praktické škole dvouleté, v základní škole při

                                               zdravotnickém zařízení, v přípravném stupni základní školy speciální a v

                                               rehabilitačním oddělení. K našemu zařízení patří nadále odloučená

                                                pracoviště v Milevsku, rodinná buňka na Hradišti, rodinná buňka na Skalách ZŠ

                                                a MŠ při nemocnici.

                                                Na zařízení nadále pracují občanské sdružení POLÁRKA a SPOLU –pomáhají

zdravotně postiženým dětem a podporují takové aktivity dětí, které nemohou

být kryty ze státního příspěvku na žáka a dítě.

                                                I v tomto školním roce naše zařízení spolupracuje se Zdravotně sociální

                                               fakultou univerzity v Českých Budějovicích. Dále byly obnovovány dohody o

 spolupráci oblasti odborné praxe v VOŠS Prachatice a JABOK Praha.

                                               Děti i pedagogové za tento školní rok vykonali spousty práce, nesl se v duchu

                                               plno školních i mimoškolních aktivit, soutěží, exkurzí, výletů, přednášek, apod.

šk.rok 2013/2014             I v tomto školním roce pracují u nás občanská sdružení POLÁRKA a SPOLU.

                                               Nadále spolupracujeme se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity                                        v Českých Budějovicích.

                                               Naše organizace se stala klinickým pracovištěm university. Nadále byly

                                               obnovovány dohody o spolupráci v oblasti odborné praxe s VOŠS Prachatice,

                                               JABOK Praha a VOŠ a SOŠ Březnice. Během tohoto školního roku vykonávalo

                                               na našem zařízení praxi 22 studentů.

                                               Žáci 5. a 6. ročníku základní školy speciální se letos vzdělávali podle

                                               Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného ročníku pomocné školy.

                                               Tento program je schválen MŠMT ČR. Žáci ostatních ročníků základní školy

                                               speciální se učili podle Školního vzdělávacího programu, jehož součástí

                                               je i oddíl pro vzdělávací žáků v rehabilitačním oddělení základní školy

                                               speciální.

šk.rok 2014/2015             I tento školní rok se nesl v duchu plno školních i mimoškolních aktivit.

                                               Na našem zařízení i nadále pracují občanská sdružení POLÁRKA a SPOLU,

                                               která hlavně finančně podporují takové aktivity našich dětí, která nemohou

                                               být kryta ze státního příspěvku na žáka a dítě.

                                               Pokračuje spolupráce se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity

                                               v Českých Budějovicích, s VOŠS Prachatice, JABOK Praha a VOŠ a SOŠ

                                               Březnice.  V letošním školním roce vykonávalo na našem zařízení praxi 16

                                               studentů. 

                                               Vzhledem k propagovanému inkluzivnímu vzdělávání dětí bez rozdílu

                                               postižení v základní škole běžného typu, dochází dlouhodobě ke snižování

                                              počtu žáků na základní škole praktické. Z tohoto důvodu dochází ke snižování

                                               počtu pedagogů.

šk.rok 2015/2016             Škola je i nadále účastníkem projektu „Ovoce a zelenina do škol“. V rámci

                                               projektu CZ-11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ podpořeného finančními

                                               prostředky z Norských fondů se realizují:

-        hipoterapie

-        canisterapie

-        arte a aromaterapie

-        pobytové aktivity

I v letošním roce pokračoval jazykový projekt ve výuce angličtiny a projekt

„Accenture Academy“ zaměřený na získávání praktických dovedností a

uplatnění dětí v praktickém životě. Byla také navázána spolupráce s občanským sdružením „Dejme dětem šanci“ na podporu dětí z dětských domovů.

šk. rok 2016/2017            Škola je i nadále účastníkem projektu „Ovoce a zelenina do škol“

                                               Během 1. pololetí se naše organizace přihlásila k projektu vypsaného MŠMT                                     ČR, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů

                                               (OPVVV – výzva č.22 – Šablony pro MŠ a ZŠ).

                                               Počátkem 2. pololetí tohoto školního roku jsme obdrželi Rozhodnutí o

                                               Poskytnutí dotace k projektu „Zlepšení kvality výuky na DD, MŠ, ZŠ a PrŠ, Písek.

                                               V průběhu školního roku se děti zúčastnily různých akcí, které pořádal dětský                                    domov a neziskové organizace zaměřené na práci s dětmi: týdenní pobyt na                                      Šumavě, splutí Vltavy, stanování ve Střelských Hošticích, podzimní prázdniny v

                                               Praze, letní tábor, Draci na Skalách, pokračování projektu „Byt“, projekt „Život

                                               nanečisto“, projekt „Patron“, festival Out of Home, Albert Triatlon Tour.

                                               DO DD docházeli v průběhu roku také dobrovolníci na zooterapii.

                                               Školní program EVVO pokračoval i v tomto školním roce v osvědčených

                                               programech a aktivitách z předchozích let.

šk. rok 2017/2018            Naše školské zařízení poskytuje výchovu a vzdělávání dětem a mládeži v                                              základní škole, základní škole speciální, praktické škole jednoleté a dvouleté,

                                               V dětském domově, v základní škole při zdravotnickém zařízení a v přípravném

                                               Stupni základní školy speciální.

                                               V základní škole se vyučují žáci ve třídách pro žáky s mentálním postižením

                                               a ve třídách pro žáky s poruchami učení a chování. V ZŠ speciální se vzdělávají

                                               žáci, kteří pro svoje zdravotní postižení nejsou schopní vzdělávat se na základní

                                               škole a žáci s těžkým mentálním postižením. Praktická škola připravuje žáky po                                 ukončení povinné školní docházky pro výkon jednoduchých činností.

                                               Po ukončení projektů „EU peníze školám“ a „Relaxační terapie pro děti a

mládež se specifickými potřebami“, jsme se věnovali udržení těchto projektů.

                                               Nadále jsme účastníci projektu „Ovoce a zelenina do škol“.        

                                               V loňském školném roce se naše organizace přihlásila do projektu vypsaného                                   MŠMT ČR „Šablony pro MŠ a ZŠ“. Ve druhém pololetí loňského školního roku                                    jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Zlepšení kvality                                       výuky na DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Písek“.