Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola
Písek, Šobrova 111

Kontakty

Kontakty

Poskytovat informace je oprávněn ředitel školy
Mgr. Ladislav Klima
tel.: 382 200 265 
fax: 382 214 793

V případě jeho nepřítomnosti statutární zástupkyně
Mgr. Irena Jestřábová
tel.: 382 200 266

V oblasti výchovně vzdělávacích problémů žáků a volby povolání pro školy v Písku
Mgr. Jana Ingrišová
tel.: 382 200 273 

Kompetentní k podávání informací ve věcech dětí dětského domova je vedoucí vychovatel
Mgr. Radim Koreš
tel.: 382 200 264 
(příp. sociální pracovnice Jitka Friedbergerová - tel.: 382 200 263)

Zařízení můžete kontaktovat následujícími způsoby

Napište nám- e-mail: ddpisek@volny.cz
- fax: 382 214 793
- telefony: 382 200 260 - 279

       ředitel: 382 200 265
       statutární zástupce: 382 200 266

      zást.ředitele pro dětský domov: 382 200 264
      kancelář ekonomického úseku: 382 200 261
      kancelář mzdové účetní: 382 200 268
      kancelář sociální pracovnice: 382 200 263
      vedoucí školní jídelny kuchyně: 382 200 275
      kuchyně: 382 200 271
      kancelář výchovného poradce: 382 200 273
      byt 1. rodinné buňky: 382 200 276
      byt 2. rodinné buňky: 382 200 277
      byt 3. rodinné buňky: 382 200 278
      byt 4. rodinné buňky: 382 200 279

      odlouč. pracoviště Nemocnice: 382 772 590